Odsłony: 30641
Drukuj

4 sierpnia (Kraków)


Punkt przeniesiony na 6 sierpnia

Przyjazd delegacji Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej do historycznego dworku w Goszycach.


12:00
Początek zakwaterowania w Bursie Szkolnej przy ul. Focha.
Przydział pokoi tak jak w ubiegłym roku Karol Jurkowski.


UWAGA !!!
W DNIU 4 SIERPNIA W KRAKOWIE ROZEGRANY ZOSTANIE 1 ETAP WYŚCIGU KOLARSKIEGO: TOUR DE POLOGNE.
JEGO META JEST ZAPLANOWANA NA UL. FOCHA W 
ZWIĄZKU Z CZYM NIE BĘDZIE KURSOWAŁA TAM KOMUNIKACJA MIEJSKA.
W TYM DNIU 
NIE DOJEDZIE SIĘ TAKŻE DO BURSY SAMOCHODAMI.


16:30
apel na Kwaterze Legionowej Cmentarza Rakowickiego i złożenie kwiatów na miejscach związanych z Józefem Piłsudskim i czynem legionowym w Krakowie.


19:30
Pokaz filmu „Marsze Niepodległości”w kinie "Kijów"

 
21:30

Apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na ul. Józefa Piłsudskiego.


5 sierpnia (Kraków)


12:30

Obiad dla uczestników Marszu (Bursa SP ul. Focha 39).


15:15
Zbiórka uczestników Marszu przy ul. Oleandry 4.


15:30
Przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z asystą wojskową i orkiestrą z Oleandrów na Wawel (Złożenie kwiatów na miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki)


17:00
Msza św. w Katedrze Wawelskiej w intencji Ojczyzny i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy.


18:00
Apel w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów i złożenie kwiatów na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na grobie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - Honorowego Protektora Marszu w latach 2006–2009.


18:30
Przemarsz uczestników Marszu z asystą wojskową i orkiestrą z Wawelu, przez pl. o. gen. Adama Studzińskiego (złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim) ulicą Grodzką, Rynek Główny, Mały Rynek.


19:00 – 21:00
Lekcja śpiewania piosenek legionowych na Rynku Małym w wykonaniu Loch Camelot (wydarzenie organizowane przez Urząd Miasta Krakowa).


19:30 – 20:00

Przejazdy uczestników autokarami z Palcu Szczepańskiego do Lasku Wolskiego.

UWAGA !!!
PO DOJŚCIU NA MAŁY RYNEK KOLUMNA NIE ROZCHODZI SIĘ,

ALE PO CHWILI PRZECHODZI DO AUTOKARÓW PODSTAWIONYCH NA PLACU
SZCZEPAŃSKIM SKĄD JEDZIEMY NA SOWINIEC.


20:30
Rozpoczęcie uroczystości przy Kopcu Niepodległości z ceremonią złożenia ziemi.


21.20
Zakończenie uroczystości i zwiedzanie Kopca.


22:00
Powrót do miejsca zakwaterowania.


22:30
Odprawa dowódców plutonów i drużyn marszowych z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.


6 sierpnia (Kraków - Michałowice - Słomniki)


04:15

Pobudka.


05:00
Śniadanie.


06:00 – 06:30
Pakowanie bagaży do samochodu.


06:30 – 06:45
Zbiórka uczestników oraz kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i orkiestry na ul. Oleandry 4.


07:00
Uroczysty apel na ul. Oleandry.


07:50
Przemarsz z orkiestrą al. 3 Maja oraz ulicami Piłsudskiego – Podwalem – św. Anny – przez Rynek – ul. Floriańską – Placem Matejki (złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza) – św. Filipa – Długą na Nowy Kleparz.
Z Nowego Kleparza uczestnicy przejeżdżają autokarami MZK do Michałowic.


09:00 – 09:30
Przyjazd władz państwowych, wojskowych i samorządowych, gości, uczestników Marszu do Michałowic.
Zgrupowanie przy trasie E7 po drugiej stronie jezdni patrząc od strony obelisku – pomnika.


09:45
Rozpoczęcie uroczystości.
Przewidywany czas uroczystości – 10 minut.
Po skończonej uroczystości uczestnicy przedostają się do dworku w Michałowicach, gdzie nastąpią uroczystości przygotowane przez Gminę Michałowice, a po nich rozpoczyna się
Marsz według marszruty ustalonej przez Szefa Trasy (z całkowitym wyłączeniem trasy E 7).


12:00
Zawody strzeleckie w Słomnikach, dla uczestników powyżej 18 lat.


UWAGA !!!
PO DOTARCIU DO SŁOMNIK UCZESTNICY MARSZU KIERUJĄ SIĘ DRUŻYNAMI NA
STADION LKS „SŁOMNICZANKA”, A KAWALERIA MARSZOWA OCZEKUJE NA RYNKU.


ok. 16:15 – 16:30
Zgrupowanie drużyn marszowych i ustawienie ich w kolumnę marszową na placu Ludowego Klubu Sportowego Słomniczanka i przejście ul. Kościuszki na Rynek.


ok. 17:00
Wejście do Słomnik przed pomnikiem gdzie odbywają się uroczystości.


ok. 17:30
Przemarsz kolumną marszową jezdnią z Rynku do Ludowego Klubu Sportowego Słomniczanka.


19:30
Obiadokolacja.


20:30
Odprawa Komendy Marszu.


21:30
Apel wieczorny; odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.


22:00
Capstrzyk.


7 sierpnia (Słomniki - Miechów)


04:30 - Zmiana !!!
Pobudka i wydawanie śniadania (śniadanie wydawane tylko przez godzinę!)


04:45
Pakowanie bagaży.


06:15
Apel poranny i wymarsz na trasę.


UWAGA !!!
DRUŻYNY PO POKONANIU TRASY MELDUJĄ SIĘ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 PRZY ULICY BOLESŁAWA PRUSA.
KAWALERIA GRUPUJE SIĘ PRZY BUDYNKU STAROSTWA.


13:30
Zgrupowanie uczestników na placu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (ul. Bolesława Prusa 2) i przemarsz kolumny ulicami: Składową, Prusa, Konopnickiej, Racławicką na Rynek.
Na wysokości Miechowskiego Domu Kultury dołącza orkiestra i kawaleria marszowa.


14:00
Uroczystości na Rynku (Hymn, Przemówienia, składanie kwiatów, pieśń reprezentacyjna WP „My Pierwsza Brygada”).


14:30
Przemarsz ul. Racławicką do amfiteatru, poczęstunek.


15:30
Przemarsz do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (ul. Bolesława Prusa 2).


19:30
Obiadokolacja.


20:30
Odprawa Komendy Marszu i odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.


21:00
Apel wieczorny.


23:00
Capstrzyk.


8 sierpnia (Miechów - Wodzisław)


04:00 - Zmiana !!!
Pobudka i wydawanie śniadania (śniadanie wydawane tylko przez godzinę!)


04:30
Likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży.


06:00
Apel poranny.


06:30
Wymarsz na trasę.


12:00
Zawody na strzelnicy o Puchar Czesława Bankiewicza „Skaut” (zawody dla najmłodszych).


16:30
Zgrupowanie uczestników Marszu przed Wodzisławiem przy pamiątkowej tablicy na ulicy Krakowskiej.


16:40
Uformowanie kolumny marszowej przy mostku: orkiestra, poczty sztandarowe.


17:00
Powitanie uczestników Marszu na Rynku w Wodzisławiu.


17:20
Przemarsz delegacji w towarzystwie kawalerii marszowej na cmentarz.
W tym czasie kolumna Kadrówki przechodzi do zakwaterowania na stadion KS „Partyzant”.


18:00
Posiłek na stadionie.


20:00
Samochód strażacki z wodą do mycia (zapewnia gmina).


21:00
Ognisko przy którym odbywa się konkurs wiedzy historycznej dla uczestników Marszu.


22:00
Odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.


23:00
Capstrzyk.


9 sierpnia (Wodzisław - Jędrzejów)


05.30 - Zmiana !!!
Pobudka i wydawanie śniadania (śniadanie wydawane tylko przez godzinę!)


06:30
Pakowanie bagaży.


07:30
Apel poranny.


08:00
Wymarsz do Jędrzejowa.


13:00
Przybycie do miejsca zakwaterowania w Jędrzejowie Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego, ul. Stefana Okrzei 63 (w godz. 19.00 – 23.00 – możliwość skorzystania z pryszniców na basenie miejskim, ul. Przypkowskiego 42).


17:30
Zbiórka na placu szkolnym i przemarsz na Plac Kościuszki.


18:00
Apel wieczorny połączony z powitaniem na Placu Kościuszki pod Domem Przypkowskich w Jędrzejowie.


18:15
Złożenie wiązanek przy tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego.


ok. 18:20
Po części oficjalnej kawaleria marszowa odmaszeruje w szyku w kierunku Choin.


18:25
Zwiedzanie Muzeum im. Przypkowskich i koncert z cyklu „Koncerty dla Niepodległej”.


19:30
Kolacja.


21:00
Konkurs wiedzy o Armii Krajowej im. Piotra Kurka.


23:00
Capstrzyk.


10 sierpnia (Jędrzejów - Chęcinyzmiany


05:30 - Zmiana !!!
Pobudka i wydawanie śniadania (śniadanie wydawane tylko przez godzinę!)


06:30
Pakowanie bagaży.


07:45
Apel poranny na placu Zespołu Szkół nr 2.


08:00
Przemarsz ul. Okrzei i 11 Listopada pod siedzibę Starostwa Powiatowego.


08:15
Uroczystości zakończone złożeniem kwiatów pod Dębem Niepodległości.


08:30
Wymarsz do Chęcin.


ok. 13:00
Zakwaterowanie w Chęcinach (Zespół Szkół przy ul. Białego Zagłębia 1 )


od 17:00
Obiadokolacja.


19:00
Zebranie posiadaczy Odznaki UMSK i wybory Komendanta LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej w roku 2019.


20:30
Apel wieczorny.
Spotkania z Gośćmi Marszu.


23:00
Capstrzyk.

 


11 sierpnia (Chęciny) - Zmiana !!!

09:00 - Zmiana !!!
Pobudka i wydawanie śniadania (śniadanie wydawane tylko przez godzinę!)


12:45 - Zmiana !!!
Zgrupowanie na parkingu przed Zespołem Szkół przy ul. Białego Zagłębia 1. (W razie złej pogody Komendant Marszu wyda odpowiednie komunikaty podczas apelu)


13:00
Chęciny - powitanie Marszu na Rynku.


13:30
Przejście przez ul. Małogoską przed pomnik, a następnie do Zespołu Szkół przy ul. Białego Zagłębia 1 gdzie - poczęstunek ufundowany przez Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach.


15:30
Odprawa Komendy Marszu.


18:00
Kolacja.


20:30
Rynek koncert: „Niepodległość kocham i rozumiem” - część I


20:45
Przemarsz z miejsca zakwaterowania na Rynek.


21:00
Apel podsumowujący Marsz, wręczenie nagród zwycięskim drużynom w zawodach marszowych oraz wyróżniającym się uczestnikom Marszu.


21:30
Rynek koncert: „Niepodległość kocham i rozumiem” - część II.


22:00
Powrót do miejsca zakwaterowania.


23:00
Capstrzyk.


12 sierpnia (Chęciny - Szewce - Kielce)


05:00 - Zmiana !!!
Pobudka i wydawanie śniadania (śniadanie wydawane tylko przez godzinę!)


06:00
Likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży.


07:00
Wymarsz na trasę do Szewc.


08:30
Szewce, apel poranny, złożenie kwiatów pod pomnikiem partyzanckim, upamiętniającym bitwę 18 września 1944 r. żołnierzy AK pod dowództwem Antoniego Hedy ps. „Szary”.


09:00
Wymarsz na trasę do Kielc (przejście przez miejsce w którym po 1945r. rozstrzeliwano polaków).


11:00
Złożenie kwiatów przez gości z delegację Marszu na grobach poległych Legionistów i żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu wojskowym /ul. Ks. Piotra Ściegiennego/.


12:15
Zgrupowanie uczestników Marszu na parkingu przy ulicy Wojciecha Szczepaniaka, tu oczekuje reprezentacja Szwadronu Reprezentacyjnego WP oraz orkiestra.


12:35
Uformowanie kolumny.


12:45 – 13:15
Przemarsz uczestników ulicami Szczepaniaka, Husarską i aleją Legionów do skrzyżowania z ulicą Mariana Sołtysiaka i następnie ulicą Gagarina do ulicy Krakowskiej.
Złożenie meldunku o przybyciu Marszu pod historyczną figurą Najświętszej Maryi Panny.


13:25
Przemarsz ul. Krakowską- złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czwórki Legionowej (zdanie poczty polowej pracownikom Poczty Polskiej) , ul. Jana Pawła II, Czerwonego Krzyża, Wesołą, Mickiewicza na Plac Wolności.


14:00 – 15:00
Uroczystość zakończenia Marszu na pl. Wolności, wręczenie odznak i nagród marszowych z udziałem najwyższych władz państwowych, wojskowych, samorządowych.
Kompania Reprezentacyjna oczekuje na ulicy Czerwonego Krzyża i wprowadza kolumnę marszową na Plac Wolności.


15:00 – 15:30
Defilada i przejście uczestników z Placu Wolności ulicą Mickiewicza, Wesołą, Czerwonego Krzyża, Jana Pawła II, Placem Najświętszej Marii Panny na plac przed Pałacem Biskupów Krakowskich


Uwaga !!!
Kawaleria nie bierze udziału w dalszych uroczystościach, ale wychodząc z Placu Wolności skręca w lewo w ulicę Słowackiego,
a następnie ulicami Seminaryjską i Jana Pawła II przechodzi na zaplecze Wojewódzkiego Domu Kultury.


Dalszy ciąg uroczystości:
- okolicznościowe przemówienie Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek;
- apel pamięci i salwa honorowa;
- złożenie kwiatów przed pamiątkową tablicą;
- odczytane rozkazu rozwiązującego LIII Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej;
- orkiestra gra ,,Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego";
- rozejście się pododdziałów.


16:00 – 16:45
Zwiedzanie Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego na Zamku i więzienia przy ulicy Zamkowej.


17:00
Dla wszystkich uczestników Marszu – poczęstunek w Wojewódzkim Domu Kultury i odbiór bagaży (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2).


od 19:00
Zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 20).

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s